Açık yönetim  apartman, site, residance veya toplu konut yönetimleri ile sakinleri arasında köprü görevi gören internet üzerinden yönetim yazılımıdır.  

                  Kat malikleri yönetime ulaşmak ve sıkıntılarına cevap bulmakta ne kadar zorlanıyorsa, adil yöneticiler de kendilerini ve dürüst yönetimlerini anlatmakta sıkıntı çekmektedirler. Yöneticiler mali durumlarını, kişilerden alınan aidatların kullanım alanlarını, yapılan harcamaları, gelen faturaları zamanında, anlaşılır ve güvenilir bilgiyi kat malikleri tarafından internet üzerinden erişilebilmesini sağlamalıdır.    

                 Açık yönetimi kullanan Apartman / Site yönetimleri, istedikleri bilgileri tanımladıkları kullanıcı adları ile kat maliklerine duyururken, kat malikleri öğrenmek istedikleri bilgileri, yönetime ait faturaları, borç-alacak bilgilerini bu sistemimiz üzerinden görebilmektedir.